Home / 购物 / Agoda_VN

品牌介绍

Nền tảng chỗ ở du lịch trực tuyến hàng đầu thế giới

品牌礼品卡

使用条款

购买本卡代表您接受本卡章程 • Giảm giá được áp dụng cho đặt phòng khách sạn thương mại (chỉ trả trước) được thực hiện thông qua trang đích chuyên dụng https://www.agoda.com/?cid=1833610.
• Mã khuyến mãi chỉ có thể được sử dụng một lần và không được chuyển nhượng.
• Mã khuyến mãi không hợp lệ cho các đặt phòng được thực hiện trên ứng dụng di động của Agoda.
• Hoàn toàn không có sự gia hạn hiệu lực của các mã khuyến mãi.
• Khuyến mãi này chỉ có hiệu lực đối với các khách sạn có biểu ngữ hội đủ điều kiện khuyến mãi của chương trình khuyến mại trên trang kết quả tìm kiếm
• Giảm giá chỉ áp dụng cho phí phòng khách sạn (không bao gồm thuế địa phương, phí dịch vụ và phí bổ sung).
• Không được phép thay đổi ngày lưu trú. Trong trường hợp hủy, mã khuyến mãi không có tiền mặt hoặc giá trị hoàn trả.
• Ưu đãi này không được chuyển nhượng và không tích lũy và không thể đổi thành tiền mặt hoặc các sản phẩm khác và không được kết hợp với các ưu đãi, phần thưởng hoặc chương trình khách hàng thân thiết khác
• Ưu đãi bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện của Agoda. Trong trường hợp tranh chấp, quyết định của Agoda sẽ là quyết định cuối cùng.
• Agoda có quyền thay đổi các điều khoản và điều kiện tại bất kỳ thời điểm nào với thông báo trước bằng văn bản cho các thành viên Lazada.
• Khuyến mãi tuân theo các điều khoản và điều kiện được hiển thị, có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Trong trường hợp có tranh chấp, quyết định của Agoda là quyết định cuối cùng.
• Agoda không đảm bảo rằng giá Khuyến mãi sẽ là mức giá thấp nhất dành cho phòng nghỉ.
• Agoda không đảm bảo các dịch vụ không bị gián đoạn của trang đích Khuyến mãi.
• Tất cả các đặt phòng thông qua trang đích Khuyến mãi phải được thực hiện theo các điều khoản sử dụng của Agoda.

如何兑换


Brand Description

World's leading online travel accommodation platform.

Brand Gift Card

Terms & Conditions

• Discount is applicable to booking of merchant hotels (prepaid only) made through the dedicated landing page https://www.agoda.com/?cid=1833610.
• The promo code can only be used one time and is not transferable.
• The promotion code is not valid for bookings made on Agoda mobile app.
• There is strictly no extension of validity of the promotion codes.
• This promotion is only valid for hotels that have the “Promotion Eligible” banner on the search results page
• Discount is applicable to hotel room charges only (excluding local taxes, service fees and additional charges).
• Change of stay date is not permitted. In the event of cancellation, the promotion code has no cash or refund value.
• This offer is not transferrable and non-cumulative and cannot be exchanged for cash or other products, and may not be combined with other offers, rewards, or loyalty programs
• The offer is bound by the terms and conditions of Agoda. In case of dispute, the decision of Agoda shall be final.
• Agoda reserve the right to change the terms and conditions at any point of time with prior written notice to Lazada members.
• The Promotion is subject to the terms and conditions displayed, which are subject to change at any time. In case of a dispute, Agoda’s decision is final.
• Agoda does not guarantee that the Promotion price will be the lowest price available for accommodations.
• Agoda does not guarantee uninterrupted services of the Promotion landing page.
• All bookings through the Promotion landing page must be made in accordance with Agoda’s terms of use.

How to redeem


同类推荐查看所有

Tesco Digita...
卡片详情
苏宁易购礼品卡500
卡片详情
Ticketmaster...
卡片详情
查看所有